נוי דואק - אחראית שירות לקוחות אתר מחסן ומשלוחים
אחראית שירות לקוחות אתר,מחסן ומשלוחים