עמיר דואק


עמיר דואק
מנהל תחום תערובת קרקע חיפויים ולוגיסטיקה