גלגלת אלגו מורכבת עם 20 מ' צינור קומפלט LHK5-20M במבצע