מארז של 10/100 טפטפת מתכווננת - טפטפת הניתנת לכיוונון מ 1 ל/ש עד למצב של מתז