מונע זרימה חוזרת (אל חוזר - מז"ח) קוטר ''3/4 תוצרת אר"י דגם PR500 מז"ח מתוצרת אר"י ישראל לשימוש בגינון וחקלאות, לפרטים נוספים ראו ברושור מצורף. מונע זרימה חוזרת RP-500 המלצות להתקנה 1) התקנת המז"ח תבוצע עפ"י חוק ע"י מתקין מוסמך משרד הבריאות. במקום נגיש המאפשר (RP-500) 2) הקפד להתקין את המז“ח לבצע בדיקות תקופתיות בשטח ופעולות תחזוקה שוטפות. 3) מיקום ההתקנה יאפשר ניקוז הולם למים הנפלטים משסתום הפריקה. ניתן לחבר למז“ח צינור ניקוז באמצעות מרווחון אויר (משפך מס. 12 מסופק עם המוצר). אין להתקין את המז“ח במקום בו הוא נתון לסכנת הצפה במים עומדים. 4) לפני ההתקנה, יש לשטוף היטב את הצנרת, מלכלוך וגופים זרים. 5) המז"ח יותקן בין ברז מעלה הזרם ( #1 ) לבין ברז מורד הזרם .(#2) 6) התקן את המז“ח בתנוחה אופקית תוך שמירה על מרווח הולם מקירות וממכשולים אחרים, באופן המאפשר גישה נוחה לבדיקות ופעולות תחזוקה. מינימום מרווח בין חלקו התחתון של המז“ח לבין הרצפה יהיה 30 ס"מ. סמוך למעלה המז“ח, (Y 7) מומלץ להתקין קולט אבנים (מסנן דגם כדי למנוע כניסת לכלוך ושיבוש פעולת המז“ח. 8) ניקוז אויר -לאחר התקנת המז“ח, סגור את הברז במורד הזרם, פתח מים ונקז אויר דרך ברזון בדיקה 3# . לסיום, זכור לפתוח את הברז במורד. הערה: אם מים ממשיכים לזרום דרך שסתום הפריקה, עיין בטבלת פתרון תקלות. טיפים להתקנה: א) המלצה: אין להתקין את המז“ח במקומות החשופים לתנאי קפאון ממושכים. ב) הגן על המז“ח מפני עליות לחץ קיצוניות. עליית לחץ קיצונית עלולה להווצר כתוצאה משינויים תרמיים חדים של המים ו/או הלמי מים מקומיים. עליות לחץ מסוג זה עלולות לגרום נזק להמז“ח. ג) אין צורך בהפעלת כח בהרכבת חלקי המז“ח -החלקים אמורים להיכנס למקומם בקלות. הוראות תחזוקה (RP-500) א) פירוק מז“ח 1. סגור את ברז המורד ולאחר מכן סגור את ברז המעלה 2. שחרר לחץ המז“ח על ידי פתיחת שלושת ברזוני הבדיקה .(#3 ,#2 ,#1) 3. זהירות: מכסה המז“ח דרוך קפיץ. הקפד להסיר אותו בזהירות, כדי למנוע סכנת פציעה. 3.1 שחרר והסר את ברגי המכסה של המז“ח, תוך לחיצת המכסה כלפי מטה. 3.2 הסר את המכסה. 3.3 שלוף את מכלול שסתום הפריקה. 3.4 הסר את הקפיץ. 3.5 שלוף את הנועל. 3.6 הוצא את שסתומי האל-חוזר ממקומם. הערה: ניתן לנקות את כל החלקים המפורקים ע"י שטיפה במים ובמידת הצורך להחליף אותם בחלקים חדשים (ערכת החלפה). יש NSF לגרז קלות את אטמי האורינג בגריז על בסיס סיליקון המאושר (RP-500) ב) הרכבת מז“ח 1. החזר את שסתומי האל-חוזר למקום. יש לוודא שהם מונחים במקומם. 2. החזר את הנועל למקומו. 3. החזר את הקפיץ למקומו. 4. הכנס את מכלול שסתום הפריקה למקומו. 5. הנח את המכסה, לחץ אותו כלפי מטה והדק את ברגי החיבור. N/m 2.5 זהירות: הידוק הברגים יתבצע במומנט שאינו עולה על שרות ואחריות לאחר (RP-500) מפעל א.ר.י מגיש ייעוץ ומבצע בדיקת מז“ח התקנה וכן בדיקה תקופתית בהתאם לדרישות התקן, בעזרת מיכשור בדיקה מיוחד שברשותנו ומוסמך לתת אישור עפ"י הנדרש בתקנות. אישורים 1. ישראל: מכון התקנים הישראלי (מת"י), משרד הבריאות. UPC, AWWA, ASSE 1013, USC : 2. ארה"ב, אישורים הדראוליים NSF 61 : אישור מי שתיה WATER MARK : 3. אוסטרליה, אישור הדראולי AS4020 : אישור מי שתיה ACS : 4. צרפת


  • קטגוריה: טיפטוף ואביזרים, המטרה והשקיה, צנרת מים ומחברי צנרת.

מחיר:395


קנה עכשיו!