ראונדאפ 1 ליטר - ראונדאפ תרכיז 1 ליטר במבצע קוטל עשבים כללי (לא בררני) 1 ליטר ראונדאפ תרכיז נוזלי הנו קוטל עשבים כללי. קוטל עשבים לא בררני הפועל באופן סיסטמטי להדברת עשבים קיימים, התכשיר נקלט ע"י העלווה הירוקה ומובל למערכת השורשים וע"י כך גורם לתמותת הצמחים. פעילות הראונדאפ אטית ומדורגת, בין 2-6 שבועות מהריסוס, בהתאם לסוג הצמחייה ומועד הטיפול.


  • קטגוריה: דישון והדברה, הדברה סביבתית ואורגנית

מחיר:79


קנה עכשיו!

תיאור

ראונדאפ 1 ליטר - ראונדאפ תרכיז 1 ליטר במבצע

ראונדאפ הנו קוטל עשבים סיסטמי לא בררני להדברת עשבים קיימים. התכשיר נקלט ע״י העלווה הירוקה ומובל כלפי מטה גם לחלקים התת-קרקעיים וגורם לתמותת הצמחים. כדי לקבל הדברה מרבית צריך לרסס על צמחים ירוקים רעננים. בעשבים רב-שנתיים המתפתחים מאיברי ריבוי תת-קרקעיים, צריך להמתין בטיפול עד שהצימוח יפרוץ מהם ולהימנע מעיבוד קרקע או כיסוח עלווה לפני הטיפול. פעילות ראונדאפ איטית, תוצאות ניתן לצפות תוך 6-2 שבועות מהריסוס, בהתאם לסוג העשבייה ומועד הטיפול. לאחר ריסוס עשבים רב-שנתיים צריך להימנע מעיבוד הקרקע לפחות 7 ימים לאחר הריסוס.

ROUNDUP תרכיז נוזלי קוטל עשבים כללי מכיל: מלח אזופרופיל אמין של גלייפוסט, glycine) phosphonomethyl-(N: Glyphosate מתאים ל-360 גרם בליטר אקוויולנט-חומצה. 480 g/L ראונדאפ הנו קוטל עשבים סיסטמי לא בררני להדברת עשבים קיימים. התכשיר נקלט ע״י העלווה הירוקה ומובל כלפי מטה גם לחלקים התת-קרקעיים וגורם לתמותת הצמחים. כדי לקבל הדברה מרבית רסס על צמחים ירוקים רעננים. בעשבים רב- שנתיים המתפתחים מאיברי ריבוי תת-קרקעיים, המתן בטיפול עד שהצימוח יפרוץ מהם ולהימנע מעיבוד קרקע או כיסוח עלווה לפני הטיפול. פעילות ראונדאפ איטית, תוצאות ניתן לצפות תוך 2-6 שבועות מהריסוס, בהתאם לסוג העשבייה ומועד הטיפול. לאחר ריסוס עשבים רב-שנתיים צריך להימנע מעיבוד הקרקע לפחות 7 ימים לאחר הריסוס. הערות לטיפול: אין לרסס ברוח. מנע הגעת תרסיס או רחף לעלווה ולפירות של גידולי תרבות ולגזעי עצים בלתי מעוצים ולכל צמחייה רצויה, בריכות דגים ומקורות מים. אין לרסס בראונדאפ בזמן הפעלת ההשקיה בטפטוף. גשמים עזים לאחר ריסוס בראונדאפ עלולים להחדיר את החומר למערכת השורשים ולגרום לנזקים בגידול. מנע האבסת בעלי חיים וכניסתם לשטח מרוסס תוך 14 יום מהריסוס. ראונדאפ תוקף מתכות למעט פלדת אל-חלד, השתמש רק במרססים בעלי מכלים העשויים מחומרים סינתטיים או מפלדת אל-חלד. אין להשתמש במכל עשוי מברזל. העשבים המודברים: ראונדאפ מדביר את מרבית העשבים הקיימים למעט נזמית, סרפד, חלמית מפותחת, ינבוט והגא. הוראות השימוש: כללי- לקבלת הדברה מיטבית של העשבים, הימנע מהשקיה בהמטרה במשך יומיים לאחר הריסוס. גשם היורד תוך שעה לאחר הריסוס מפחית מיעילות הטיפול. אבק המכסה את העשבים מפחית מיעילות הריסוס. בעונת החורף )בטמפרטורה נמוכה(, פעילות ראונדאפ על עשבים רב-שנתיים אינה מספקת. אין לרסס בתנאי עקה לצמח (חמסין, יובש או קרה).